Wat is ergotherapie


Ergotherapie is een paramedisch beroep met als doel de kwaliteit van uw dagelijks functioneren te optimaliseren.


Het is eigen aan de mens om zo autonoom mogelijk te willen functioneren. Wanneer betekenisvolle activiteiten beperkt(er) worden, gaat de ergotherapeut samen met u op zoek naar aanpassingen, hulpmiddelen of nieuwe strategieën zodat u opnieuw kan participeren in het dagelijks leven, zowel op woon-, werk- als vrijetijdsgebied.

Voor wie staat de ergotherapeut paraat ?


Alle personen die door ziekte/trauma/... de activiteiten van het dagelijkse leven niet naar wens kunnen uitvoeren


  • personen met een neurologische problematiek (CVA, MS, ziekte van Parkinson, ALS, ...),
  • personen met een geriatrische problematiek (bv. valpreventie, dementie, ...), 
  • kinderen met een ontwikkelingsachterstand,
  • personen met motorische, sensorische en/of cognitieve moeilijkheden.

Hoe gaat de ergotherapeut te werk ?


Na een aanmelding wordt met de persoon contact opgenomen voor het inplannen van een intake.

Deze afspraak is een kennismakingsgesprek waarbij de cliënt zijn leefwereld wordt verkend, de handelingsproblemen worden geanalyseerd & doelstellingen worden besproken. 

Daarnaast gaat de ergotherapeut de cliënt observeren in zijn eigen leefomgeving en/of worden enkele testen afgenomen. Aan de hand van deze informatie wordt een handelingsplan uitgewerkt. 


Bij de volgende afspraken wordt de eigenlijke therapie opgestart. Deze kan bestaan uit training van activiteiten of methodeverandering, coaching, adviesverstrekkingen. Er wordt ingezet van functietraining tot functionele training. 


Na een vooraf vastgelegd aantal ergotherapeutische interventies wordt een evaluatiegesprek gepland. Hierin bekijken we samen de evolutie en hebben we de mogelijkheden om doelstellingen af te vinken of bij te sturen.

Het verloop van verdere therapie of, indien mogelijk, beëindigen van de therapie wordt besproken.